Po raz kolejny nieudane

Pewną trudność niektórym osobom nie obytym z klawiaturą sprawia wpisanie ciągu cyferek, które dodają środki na konto telefoniczne. Operacja taka wymaga skupienia i wytężenia uwagi, by nie robić tego w nieskończoność. Kupon, bądź karta zdrapkowa posiadają kod zawierający czternaście cyferek ustawionych w określonej kolejności, poprzedzonych i zakończonych konkretnymi znaczkami z klawiatury telefonicznej. Wprowadzenie błędnych zapisów nie pozwoli uzupełnić konta, a na tym polegają doładowania komórkowe. Dlatego, jeśli mamy wstawić na początku gwiazdkę i tego nie zrobimy to nie ma, co się denerwować brakiem akceptacji ze strony operatora. Tak samo, jeżeli mamy kolejno wpisać na przykład cyfry: siedem, pięć, dziewięć, dziewięć, jeden, pięć, sześć, osiem, jeden, jeden, dziewięć, siedem, cztery, trzy, a na końcu wstawić znak w postaci płotka z klawiatury, to nie należy powątpiewać w sprawność telefonu, bądź poddawać w wątpliwość uczciwość punktu sprzedającego nam doładowanie, w przypadku pominięcia przez nas któregoś ze znaków. Często zdarza się pomylić cyferkę, co skutkuje odrzuceniem operacji. Jedynym lekarstwem jest wprowadzenie całego ciągu znaków od nowa i kilkukrotne sprawdzenie przed zaakceptowaniem i wysłaniem do operatora. Wielu korzystającym z telefonów na kartę spędza to sen z powiek.

System reklamy Test